handel en verkoop vmbo BB 2023

Het centraal examen handel en verkoop vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.