handel en verkoop GL vmbo 2002

Het centraal examen handel en verkoop GL vmbo werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog