handel en administratie vmbo BB 2023

Het centraal examen handel en administratie vmbo BB werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog