handel en administratie GL vmbo 2020

Het centraal examen handel en administratie GL vmbo werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog