groen vmbo GL 2006

Het centraal examen groen vmbo GL wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.