pilot-icoon

Pilot

groen vmbo BB 2016 (pilot)

Het centraal examen groen vmbo BB werd in 2016 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.