groen vmbo BB 2009

Het centraal examen groen vmbo BB wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog