groen BB vmbo 2004

Het centraal examen groen BB vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog