grafische techniek BB vmbo 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen grafische techniek BB vmbo 2004. Kies grafische techniek in 2004 of vmbo BB in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog