grafimedia vmbo GL 2024

Het centraal examen grafimedia vmbo GL werd als regulier examen afgenomen van 2006 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.