grafimedia vmbo BB 2021

Het centraal examen grafimedia vmbo BB werd als regulier examen afgenomen van 2006 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.