geschiedenis vwo 2005

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis vwo 2005. Kies geschiedenis in 2005 of vwo in 2005 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog