geschiedenis vwo 2007

Het centraal examen geschiedenis vwo werd afgenomen van 2010 tot en met 2014.