geschiedenis havo 2007

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


In 2007 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: geschiedenis havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis havo 2007. Kies geschiedenis in 2007 of havo in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog