pilot-icoon

Pilot

geschiedenis, havo in 2012 (pilot)

Het centraal examen geschiedenis, havo werd in 2012 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2012 werd regulier het volgende examen afgenomen: geschiedenis, havo

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Septembermededeling

De Septembermededeling geknipt voor geschiedenis, havo (pilot)

Examen­documentenLet op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het pilot-examen geschiedenis, havo in 2012. Kies geschiedenis in 2012 of havo in 2012 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog