pilot-icoon

Pilot

geschiedenis, havo in 2009 (pilot)

Het centraal examen geschiedenis, havo werd in 2009 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2009 werd regulier het volgende examen afgenomen: geschiedenis, havo

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.

Septembermededeling

De Septembermededeling geknipt voor geschiedenis, havo (pilot)Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het pilot-examen geschiedenis, havo in 2009. Kies geschiedenis in 2009 of havo in 2009 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog