pilot-icoon

Pilot

geschiedenis, havo in 2008 (pilot)

Het centraal examen geschiedenis, havo werd in 2008 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2008 werd regulier het volgende examen afgenomen: geschiedenis, havo

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het pilot-examen geschiedenis, havo in 2008. Kies geschiedenis in 2008 of havo in 2008 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog