pilot-icoon

Pilot

geschiedenis, havo in 2007 (pilot)

Het centraal examen geschiedenis, havo werd in 2007 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2007 werd regulier het volgende examen afgenomen: geschiedenis, havoLet op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het pilot-examen geschiedenis, havo in 2007. Kies geschiedenis in 2007 of havo in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog