pilot-icoon

Pilot

geschiedenis havo 2007 (pilot)

Het centraal examen geschiedenis havo werd in 2007 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2007 werd regulier het volgende examen afgenomen: geschiedenis havo

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis havo 2007 (pilot). Kies geschiedenis in 2007 of havo in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.