geschiedenis, havo in 2003

Het centraal examen geschiedenis, havo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2015 en als pilot-examen van 2006 tot en met 2014.

Pijl omhoog