geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2009

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2009. Kies vmbo GL in 2009 als u breder geïnformeerd wilt worden.