geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo 2007

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis en staatsinrichting GL en TL vmbo 2007. Kies geschiedenis in 2007 of vmbo GL in 2007 of vmbo TL in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog