geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2005

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2005. Kies geschiedenis in 2005 of vmbo GL in 2005 of vmbo TL in 2005 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog