geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2004. Kies vmbo GL in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.