geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2002

Het centraal examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL wordt afgenomen vanaf 2003.