geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo 2003

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis en staatsinrichting KB vmbo 2003. Kies geschiedenis in 2003 of vmbo KB in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog