Fries vwo 2025

Het centraal examen Fries vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2025 wordt wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo