Fries vwo 2024

Het centraal examen Fries vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2024 wordt wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo