Fries vwo 2023

Het centraal examen Fries vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2023 wordt wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo

Pijl omhoog