Fries vwo 2022

Het centraal examen Fries vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2022 wordt wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo