Fries vwo 2016

Het centraal examen Fries vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2016 werd wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo

Pijl omhoog