Fries vwo 2014

Het centraal examen Fries vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2014 werd wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo