Fries vwo 2013

Het centraal examen Fries vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2013 werd wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo