Fries vwo 2009

Het centraal examen Fries vwo wordt afgenomen vanaf 2010.

In 2009 werd wel het volgende examen afgenomen: Fries vwo

Pijl omhoog