Fries havo 2007

Het centraal examen Fries havo wordt afgenomen vanaf 2009.

Pijl omhoog