Fries havo 2004

Het centraal examen Fries havo wordt afgenomen vanaf 2009.