Fries havo 2002

Het centraal examen Fries havo wordt afgenomen vanaf 2009.

Pijl omhoog