Fries 1,2 havo 2013

Het centraal examen Fries 1,2 havo werd afgenomen tot en met 2008.

In 2013 werd wel het volgende examen afgenomen: Fries havo