Frans 1,2 vwo 2020

Het centraal examen Frans 1,2 vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2020 werd wel het volgende examen afgenomen: Frans vwo