Frans 1,2 vwo 2018

Het centraal examen Frans 1,2 vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2018 werd wel het volgende examen afgenomen: Frans vwo