Frans 1,2 vwo 2013

Het centraal examen Frans 1,2 vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2013 werd wel het volgende examen afgenomen: Frans vwo