Frans 1,2 havo 2020

Het centraal examen Frans 1,2 havo werd afgenomen tot en met 2008.

In 2020 werd wel het volgende examen afgenomen: Frans havo