Frans 1,2 havo 2018

Het centraal examen Frans 1,2 havo werd afgenomen tot en met 2008.

In 2018 werd wel het volgende examen afgenomen: Frans havo