Frans 1,2 havo 2012

Het centraal examen Frans 1,2 havo werd afgenomen tot en met 2008.

In 2012 werd wel het volgende examen afgenomen: Frans havo