elektrotechniek vmbo GL 2002

Het centraal examen elektrotechniek vmbo GL werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.