pilot-icoon

Pilot

economie havo 2009 (pilot)

Het centraal examen economie havo werd in 2009 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2009 werd regulier het volgende examen afgenomen: economie havo

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen economie havo 2009 (pilot). Kies economie in 2009 of havo in 2009 als u breder geïnformeerd wilt worden.