economie GL en TL vmbo 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen economie GL en TL vmbo 2004. Kies economie in 2004 of vmbo GL in 2004 of vmbo TL in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog