economie en ondernemen vmbo GL 2005

Het centraal examen economie en ondernemen vmbo GL wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog