economie en ondernemen KB vmbo 2010

Het centraal examen economie en ondernemen KB vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog