economie en ondernemen GL vmbo 2008

Het centraal examen economie en ondernemen GL vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog